www.fagencykorea.com

จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ เอเจนซี่ให้คำปรึกษาด้านความงาม และชี้ช่องศัลยกรรมความงามให้กับผู้ที่สนใจและหรือบุคคลทั่วไป โดยผ่านโรงพยาบาลที่ประเทศเกาหลี โดยทางผู้สนใจสามารถเลือกโรงพยาบาล ที่เราได้ประสานงานไว้ ดังนี้
●รพ. EU ORAL & MAXILLOFACIAL
●รพ. JAYJUN Plastic Surgery
●รพ. ID Hospital
●รพ. VIEW Plastic Surgery

ทางเรามีทีมงานดูแลตลอดเวลาที่ศัลยกรรมรวมท้ังพักฟื้นเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัย 

1. รถไปรับจากสนามบิน
2. บริการล่าม ไทย–เกาหลี
3. บริการจัดหา จองที่พัก ราคาพิเศษ
4. บริการดูแลตลอดระยะการพักฟื้นที่อยู่ใน ประเทศเกาหลี

ติดต่อปรึกษาศัลยกรรม ได้ที่